Obszar działania

Obszar działania

 • Rozwój projektu i doradztwo techniczne:
  – analiza możliwości lokalizacji instalacji OZE,
  – reprezentowanie inwestora przed właścicielami gruntów, urzędami i instytucjami,
  – współpraca z operatorem sieci dystrybucyjnej,
  – analizy techniczne i środowiskowe.
 • Projektowanie:
  – opracowanie koncepcji projektowych,
  – opracowanie map do celów projektowych,
  – uzyskanie uzgodnień planistycznych, środowiskowych, elektroenergetycznych,
  – opracowanie i uzgadnianie projektów budowlanych,
  – uzyskanie decyzji administracyjnych,
  – pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji.
 • Wykonawstwo:
  – opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych,
  – wykonanie dróg dojazdowych i technicznych,
  – organizacja logistyki, zamówień i dostaw,
  – realizacji zakresu budowlanego inwestycji,
  – montaż infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,
  – instalacja turbin wiatrowych, paneli PV, stacji transformatorowych, magazynów energii,
  – przeprowadzenie testów i uruchomienie,
  – pełnienie funkcji technicznych na budowie.

Farmy
wiatrowe

Farmy
fotowoltaiczne

Stacje
elektroenergetyczne

Linie kablowe wysokiego i średniego napięcia

Instalacje
hybrydowe