Stacje elektroenergetyczne

Stacje elektroenergetyczne

Stacje transformatorowe stanowią centralny punkt przedsięwzięcia, kluczowy element inwestycji pod kątem sterowania i zarządzania. Dlatego też tak ważne jest, aby forma i wyposażenie stacji zaprojektowane zostało w oparciu o specyfikę projektu i indywidualne potrzeby Inwestora. Zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie analizy potrzeb Klienta, dobór parametrów, opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę, montaż oraz przeprowadzenie testów i uruchomienie.

Stacje transformatorowe nazywane również stacjami TRAFO lub trafostacjami wykorzystywane są tam, gdzie następuje przekazanie energii elektrycznej do odbiorcy. Stacja TRAFO to nic innego jak stacja elektroenergetyczna odpowiedzialna za dystrybucję i rozdział energii elektrycznej. Procesy te dzieją się dla różnych poziomów napięć a w skład standardowej trafostacji wchodzi transformator, rozdzielnie napięcia średniego oraz niskiego a także urządzenie pomocnicze zależne od konstrukcji stacji. Sama stacja może być zasilana z linii kablowej lub napowietrznej.

Zapewniamy:

  • analizę potrzeb inwestora w zakresie stacji
  • dobór parametrów stacji zgodnie z zapotrzebowaniem
  • wykonanie projektu stacji
  • zabudowę stacji wraz z przyłączami
  • uruchomienie
  • dostarczenie sprzętu dielektrycznego do obsługi stacji