Arbeitsbereich

Obszar działania

 • Rozwój projektu i doradztwo techniczne
  – Analiza możliwości lokalizacji instalacji OZE
  – Reprezentowanie inwestora przed właścicielami gruntów, urzędami i instytucjami
  – Współpraca z operatorem sieci dystrybucyjnej
  – Analizy techniczne i środowiskowe

 • Projektowanie
  – Opracowanie koncepcji projektowych
  – Opracowanie map do celów projektowych
  – Uzyskanie uzgodnień planistycznych, środowiskowych, elektroenergetycznych
  – Opracowanie i uzgadnianie projektów budowlanych
  – Uzyskanie decyzji administracyjnych
  – Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji

 • Wykonawstwo
  – Opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych
  – Wykonanie dróg dojazdowych i technicznych
  – Organizacja logistyki, zamówień i dostaw
  – Realizacji zakresu budowlanego inwestycji
  – Montaż infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej
  – Instalacja turbin wiatrowych, paneli PV, stacji transformatorowych, magazynów energii
  – Przeprowadzenie testów i uruchomienie
  – Pełnienie funkcji technicznych na budowie

Windparks
 

Photovoltaikparks
 

Kraftwerke
 

Hoch- und Mittelspannungs
kabelstrecken

Hybrid
installationen