Windparks

Windparks

Energetyka wiatrowa znajduje się na drugim miejscu w strukturze mocy OZE w Polsce, stanowiąc niemal 35% mocy zainstalowanej*. Kluczem do technologicznego sukcesu rozwoju branży okazała się transformacja sposobu postrzegania instalacji na tle otaczających uwarunkowań gospodarczych. Etapy rozwoju projektu są procesem długofalowym, rozpoczynającym się na etapie wyboru lokalizacji pod kątem przyrodniczym, ekonomicznym, technicznym i logistycznym. Przechodzącym następnie przez pełen wachlarz uzgodnień prawnych i technicznych. Kończącym się na etapie gotowości do produkcji energii elektrycznej. Od wielu lat jesteśmy aktywnym uczestnikiem tego spektakularnego procesu.

* Źródło: rynekinstalacyjny.pl